automatsko registriranje vremena


automatsko registriranje vremena
• automatic recording of time

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kursograf — kursògraf m DEFINICIJA tehn. instrument za automatsko registriranje kurseva i vremena promjene svakog pojedinog kursa ETIMOLOGIJA v. kurs + graf …   Hrvatski jezični portal